Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας με διπλή σπείρα 2100watt Φ180 MIELE 7840020, 7102201, 7840021, 7102200

Κωδικός Προϊόντος
10109721
Διαθέσιμο

Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας 2100watt Φ180 MIELE 7840020, 7102201, 7840021, 7102200

 

Επιπλέον πληροφορίες

Watt: 2100

Volt: 230

Εσωτερική Διάμετρος (cm): 18

Μήκος Από Αρχή Βάσης (cm): 27
 
Απόσταση τρύπα-τρύπα στο λαμάκι (cm): 6.5
 
Λαμάκι (cm): 7

 

18,50 €

Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας 2100watt Φ180 MIELE 7840020, 7102201, 7840021, 7102200

 

Ταιριάζει στα μοντέλα:

MIELEDGC 7150DGC7150
MIELEDGC 7151DGC7151
MIELEDGC 7151 CDGC7151 C
MIELEDGC 7250DGC7250
MIELEDGC 7250 CDGC7250 C
MIELEDGC 7350DGC7350
MIELEDGC 7351DGC7351
MIELEDGC 7351 CDGC7351 C
MIELEDGC 7450DGC7450
MIELEH 2265 BH2265B
MIELEH 2265 BH2265B
MIELEH 2265 B CH2265B C
MIELEH 2265 BPH2265BP
MIELEH 2265 EH2265E
MIELEH 2265 EH2265E
MIELEH 2265 EPH2265EP
MIELEH 2265 IH2265I
MIELEH 2265 IH2265I
MIELEH 2265-1 BH2265-1B
MIELEH 2265-1 IH2265-1I
MIELEH 2266 BH2266B
MIELEH 2266 BPH2266BP
MIELEH 2266 EH2266E
MIELEH 2266 EPH2266EP
MIELEH 2266 IH2266I
MIELEH 2266-1 BH2266-1B
MIELEH 2267 BH2267B
MIELEH 2267 BPH2267BP
MIELEH 2267 EH2267E
MIELEH 2267 EPH2267EP
MIELEH 2267 IH2267I
MIELEH 2267-1 BH2267-1B
MIELEH 2268 BH2268B
MIELEH 2268 BPH2268BP
MIELEH 2268 EH2268E
MIELEH 2268 EPH2268EP
MIELEH 2268-1 BH2268-1B
MIELEH 2269-1 BH2269-1B
MIELEH 2360 EH2360E
MIELEH 2361 BH2361B
MIELEH 2361 BPH2361BP
MIELEH 2361 EH2361E
MIELEH 2361 EPH2361EP
MIELEH 2361-1 EH2361-1E
MIELEH 2361-1 EPH2361-1EP
MIELEH 2362 EH2362E
MIELEH 2363 BH2363B
MIELEH 2363 BPH2363BP
MIELEH 2363 EH2363E
MIELEH 2363 EPH2363EP
MIELEH 2364 EH2364E
MIELEH 2364-1 EH2364-1E
MIELEH 2365 EH2365E
MIELEH 2366 EH2366E
MIELEH 2460 BH2460B
MIELEH 2461 BH2461B
MIELEH 2461 EH2461E
MIELEH 2461-1 EH2461-1E
MIELEH 2461-1 EPH2461-1EP
MIELEH 2462 BH2462B
MIELEH 2462 EH2462E
MIELEH 2463 BH2463B
MIELEH 2463 BPH2463BP
MIELEH 2463 EH2463E
MIELEH 2463 EPH2463EP
MIELEH 2464 EH2464E
MIELEH 2464-1 EH2464-1E
MIELEH 2561 BH2561B
MIELEH 2561 BPH2561BP
MIELEH 2566 BPH2566BP
MIELEH 2567 BH2567B
MIELEH 2567 BPH2567BP
MIELEH 2567 EH2567E
MIELEH 2601 BH2601B
MIELEH 2601-1 BH2601-1B
MIELEH 2661 BH2661B
MIELEH 2661 BPH2661BP
MIELEH 2661-1 BH2661-1B
MIELEH 2661-1 BPH2661-1BP
MIELEH 2663 BH2663B
MIELEH 2663 BPH2663BP
MIELEH 2666 BH2666B
MIELEH 2666 BPH2666BP
MIELEH 2750 BPH2750BP
MIELEH 2751 BPH2751BP
MIELEH 2752 BPH2752BP
MIELEH 4700 EH4700E
MIELEH 4710 BH4710B
MIELEH 4710 EH4710E
MIELEH 4712 BH4712B
MIELEH 4712 EH4712E
MIELEH 4713 EH4713E
MIELEH 4714 EH4714E
MIELEH 4719 BH4719B
MIELEH 4800 BH4800B
MIELEH 4800 EH4800E
MIELEH 4810 BH4810B
MIELEH 4810 EH4810E
MIELEH 4813 EH4813E
MIELEH 4814 EH4814E
MIELEH 4819 BH4819B
MIELEH 5040 BH5040B
MIELEH 5040 BH5040B
MIELEH 5040 BPH5040BP
MIELEH 5040-60 BH5040-60B
MIELEH 5041 BH5041B
MIELEH 5041 BPH5041BP
MIELEH 5050 BH5050B
MIELEH 5051 BH5051B
MIELEH 5051 BH5051B
MIELEH 5060 BH5060B
MIELEH 5061 BH5061B
MIELEH 5081 BH5081B
MIELEH 5081 BPH5081BP
MIELEH 5081-60 BPH5081-60BP
MIELEH 5140 BH5140B
MIELEH 5140 BH5140B
MIELEH 5140 BPH5140BP
MIELEH 5140 EH5140E
MIELEH 5140 EH5140E
MIELEH 5140 EPH5140EP
MIELEH 5141 BH5141B
MIELEH 5141 BPH5141BP
MIELEH 5141 EH5141E
MIELEH 5141 EPH5141EP
MIELEH 5142 BH5142B
MIELEH 5142 EH5142E
MIELEH 5143 EH5143E
MIELEH 5144 BH5144B
MIELEH 5144 BPH5144BP
MIELEH 5144 EH5144E
MIELEH 5145 BPH5145BP
MIELEH 5145 BPLH5145BP L
MIELEH 5145 BPRH5145BP R
MIELEH 5146 BH5146B
MIELEH 5146 EH5146E
MIELEH 5147 BH5147B
MIELEH 5147 BPH5147BP
MIELEH 5147 BPH5147BP
MIELEH 5147 EH5147E
MIELEH 5240 BH5240B
MIELEH 5240 BH5240B
MIELEH 5240 BPH5240BP
MIELEH 5240 BPH5240BP
MIELEH 5240 EH5240E
MIELEH 5240 EPH5240EP
MIELEH 5240-60 BPH5240-60BP
MIELEH 5240-60 EH5240-60E
MIELEH 5241 BH5241B
MIELEH 5241 BPH5241BP
MIELEH 5241 EH5241E
MIELEH 5241 EPH5241EP
MIELEH 5242 BH5242B
MIELEH 5242 EH5242E
MIELEH 5244 BH5244B
MIELEH 5244 BLH5244B L
MIELEH 5244 BRH5244B R
MIELEH 5245 BH5245B
MIELEH 5245 BLH5245B L
MIELEH 5245 BPH5245BP
MIELEH 5245 BPLH5245BP L
MIELEH 5245 BPRH5245BP R
MIELEH 5245 BRH5245B R
MIELEH 5247 BH5247B
MIELEH 5247 BPH5247BP
MIELEH 5247 BPH5247BP
MIELEH 5247 BPLH5247BP L
MIELEH 5247 BPRH5247BP R
MIELEH 5360 BH5360B
MIELEH 5361 BH5361B
MIELEH 5361 BPH5361BP
MIELEH 5361 BPH5361BP
MIELEH 5361 EH5361E
MIELEH 5361 EPH5361EP
MIELEH 5460 BH5460B
MIELEH 5460 BLH5460B L
MIELEH 5460 BPH5460BP
MIELEH 5460 BRH5460B R
MIELEH 5460-60 BH5460-60B
MIELEH 5461 BH5461B
MIELEH 5461 BLH5461B L
MIELEH 5461 BPH5461BP
MIELEH 5461 BRH5461B R
MIELEH 5461 EH5461E
MIELEH 5461 EPH5461EP
MIELEH 5461-60 BPH5461-60BP
MIELEH 5461-60 EH5461-60E
MIELEH 5581 BPH5581BP
MIELEH 5581 BPH5581BP
MIELEH 5681 BH5681B
MIELEH 5681 BLH5681B L
MIELEH 5681 BPH5681BP
MIELEH 5681 BPLH5681BP L
MIELEH 5681 BPRH5681BP R
MIELEH 5681 BRH5681B R
MIELEH 5681-60 BH5681-60B
MIELEH 5681-60 BPH5681-60BP
MIELEH 5681-60 BPLH5681-60BP
MIELEH 5681-60 BPRH5681-60BP
MIELEH 5688 BPH5688BP
MIELEH 5688-60 BPH5688-60BP
MIELEH 6100 BH6100B
MIELEH 6160 BH6160B
MIELEH 6160 BPH6160BP
MIELEH 6160 EH6160E
MIELEH 6165 BPH6165BP
MIELEH 6166 EH6166E
MIELEH 6167 BH6167B
MIELEH 6167 BPH6167BP
MIELEH 6167 BPH6167BP
MIELEH 6167 EH6167E
MIELEH 6167 EPH6167EP
MIELEH 6200 BH6200B
MIELEH 6200 B CH6200B C
MIELEH 6200 BPH6200BP
MIELEH 6260 BH6260B
MIELEH 6260 B CH6260B C
MIELEH 6260 BPH6260BP
MIELEH 6260 EH6260E
MIELEH 6265 BPH6265BP
MIELEH 6266 EH6266E
MIELEH 6267 BH6267B
MIELEH 6267 BPH6267BP
MIELEH 6267 BPH6267BP
MIELEH 6267 EH6267E
MIELEH 6267 EPH6267EP
MIELEH 6300 BH6300B
MIELEH 6301 BPH6301BP
MIELEH 6360 BH6360B
MIELEH 6360 BPH6360BP
MIELEH 6361 BPH6361BP
MIELEH 6400 BH6400B
MIELEH 6401 BH6401B
MIELEH 6401 BPH6401BP
MIELEH 6401 BPXH6401BPX
MIELEH 6401 BPX CH6401BPX C
MIELEH 6460 BH6460B
MIELEH 6460 BPH6460BP
MIELEH 6461 BH6461B
MIELEH 6461 B CH6461B C
MIELEH 6461 BPH6461BP
MIELEH 6461 BPXH6461BPX
MIELEH 6461 BPX CH6461BPX C
MIELEH 6560 BH6560B
MIELEH 6560 BPH6560BP
MIELEH 6600 BPH6600BP
MIELEH 6660 BH6660B
MIELEH 6660 BPH6660BP
MIELEH 6760 BPH6760BP
MIELEH 6800 BPH6800BP
MIELEH 6800 BPXH6800BPX
MIELEH 6800 BPX CH6800BPX C
MIELEH 6860 BH6860B
MIELEH 6860 BPH6860BP
MIELEH 6860 BP CH6860BP C
MIELEH 6860 BPXH6860BPX
MIELEH 6860 BPX CH6860BPX C
MIELEH 7160 BPH7160BP
MIELEH 7161 BPH7161BP
MIELEH 7162 BH7162B
MIELEH 7162 BPH7162BP
MIELEH 7162-1 BPH7162-1BP
MIELEH 7163 BPH7163BP
MIELEH 7164 BH7164B
MIELEH 7164 BPH7164BP
MIELEH 7165 BH7165B
MIELEH 7165 B CH7165B C
MIELEH 7165 BPH7165BP
MIELEH 7165 BP CH7165BP C
MIELEH 7244 BH7244B
MIELEH 7244 BPH7244BP
MIELEH 7260 BH7260B
MIELEH 7260 BPH7260BP
MIELEH 7261 BPH7261BP
MIELEH 7262 BH7262B
MIELEH 7262 BPH7262BP
MIELEH 7264 BH7264B
MIELEH 7264 B CH7264B C
MIELEH 7264 BPH7264BP
MIELEH 7264 BP CH7264BP C
MIELEH 7360 BH7360B
MIELEH 7364 BPH7364BP
MIELEH 7365 BH7365B
MIELEH 7365 B CH7365B C
MIELEH 7365 BPH7365BP
MIELEH 7365 BP CH7365BP C
MIELEH 7440 BPXH7440BPX
MIELEH 7460 BH7460B
MIELEH 7460 B CH7460B C
MIELEH 7464 BPH7464BP
MIELEH 7464 BP CH7464BP C
MIELEH 7464 BPXH7464BPX
MIELEH 7464 BPX CH7464BPX C
MIELEH 7660 BP CH7660BP C
MIELEH 7840 BPH7840BP
MIELEH 7860 BPH7860BP
MIELEH 7860 BPH7860BP
MIELEH 7860 BPH7860BP
MIELEH 7860 BP CH7860BP C
MIELEH 7860 BPXH7860BPX
MIELEH 7860 BPX CH7860BPX C
Περισσότερες Πληροφορίες
ΚατασκευαστήςMIELE