Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας με τριπλή σπείρα 2100W Φ180 MIELE 04986672, 4986672, 4884290, 4986670, 4986671

Κωδικός Προϊόντος
10109720
Διαθέσιμο

Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας με τριπλή σπείρα 2100W Φ180 MIELE 04986672, 4986672, 4884290, 4986670, 4986671

 

Επιπλέον πληροφορίες

WATT:2100

VOLT:230

Εσωτερική Διάμετρος (cm): 17.5

Μήκος Από Αρχή Βάσης (cm): 26,5
 
Απόσταση τρύπα-τρύπα στο λαμάκι (cm): 5.5

 

22,00 €

Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας  με τριπλή σπείρα 2100W Φ180 MIELE 04986672, 4986672, 4884290, 4986670, 4986671

 

Ταιριάζει στα μοντέλα:

MIELEAMBIENTE PLUSH310-1B
MIELEB 5464-48111020
MIELEB 5664-48111040
MIELEB 5764-48111030
MIELEB 8564-48111770
MIELEB 8664-48111050
MIELEGALA H 316 BTH316BT
MIELEGALA H 316 ETH316ET
MIELEH 2160 BH2160B
MIELEH 2160 EH2160E
MIELEH 2161 BH2161B
MIELEH 2161 EH2161E
MIELEH 2161-1 BH2161-1B
MIELEH 2161-1 EH2161-1E
MIELEH 2162 BH2162B
MIELEH 2162 EH2162E
MIELEH 2163 BH2163B
MIELEH 2163 EH2163E
MIELEH 2164 EH2164E
MIELEH 2164-1 EH2164-1E
MIELEH 2165 EH2165E
MIELEH 2166 EH2166E
MIELEH 2167 EH2167E
MIELEH 2250-55 EH2250-55E
MIELEH 2260 BH2260B
MIELEH 2260 EH2260E
MIELEH 2260 EH2260E
MIELEH 2261 BH2261B
MIELEH 2261 BH2261B
MIELEH 2261 BH2261B
MIELEH 2261 B CH2261B C
MIELEH 2261 EH2261E
MIELEH 2261-1 BH2261-1B
MIELEH 2261-1 EH2261-1E
MIELEH 2262 BH2262B
MIELEH 2262 EH2262E
MIELEH 2263 BH2263B
MIELEH 2263 EH2263E
MIELEH 2264 EH2264E
MIELEH 2264-1 EH2264-1E
MIELEH 310 BH310B
MIELEH 310 EH310E
MIELEH 310 E-AH310E-A
MIELEH 310-1BH310-1B
MIELEH 310-1EH310-1E
MIELEH 310-3BH310-3B
MIELEH 310-3EH310-3E
MIELEH 311 BH311B
MIELEH 311 EH311E
MIELEH 3120 EH3120E
MIELEH 3121 EH3121E
MIELEH 313 BH313B
MIELEH 3140 BH3140B
MIELEH 3140 EH3140E
MIELEH 3141 BH3141B
MIELEH 3141 EH3141E
MIELEH 316 BH316B
MIELEH 316 BTH316BT
MIELEH 316 BT-100H316BT
MIELEH 316 BT-100H316BT
MIELEH 316 EH316E
MIELEH 316 ETH316ET
MIELEH 316-1BH316-1B
MIELEH 316-1BCH316-1BC
MIELEH 316-1EH316-1E
MIELEH 316-1ECH316-1EC
MIELEH 316-3BH316-3B
MIELEH 316-3BCH316-3BC
MIELEH 316-3EH316-3E
MIELEH 317 BH317B
MIELEH 317 EH317E
MIELEH 318 B-KATH318B
MIELEH 318 E-KATH318E
MIELEH 319 EC-KATH319EC
MIELEH 319 ET-KATH319ET
MIELEH 320 BH320B
MIELEH 320 EH320E
MIELEH 320 E-AH320E-A
MIELEH 320-1BH320-1B
MIELEH 320-1EH320-1E
MIELEH 320-2BH320-2B
MIELEH 320-2EH320-2E
MIELEH 320-3BH320-3B
MIELEH 320-3EH320-3E
MIELEH 321 BH321B
MIELEH 321 EH321E
MIELEH 3221 EH3221E
MIELEH 3241 BH3241B
MIELEH 3241 EH3241E
MIELEH 326 BH326B
MIELEH 326 EH326E
MIELEH 326 ETH326ET
MIELEH 326-1BH326-1B
MIELEH 326-1EH326-1E
MIELEH 326-2BH326-2B
MIELEH 326-2BCH326-2BC
MIELEH 326-2EH326-2E
MIELEH 326-3BH326-3B
MIELEH 326-3BCH326-3BC
MIELEH 326-3EH326-3E
MIELEH 327 BH327B
MIELEH 327 EH327E
MIELEH 328 B-KATH328B
MIELEH 328 E-KATH328E
MIELEH 328-2B-KATH328-2B
MIELEH 328-2E-KATH328-2E
MIELEH 329 BC-KATH329BC
MIELEH 329 BT-KATH329BT
MIELEH 329 EC-KATH329EC
MIELEH 329 ET-KATH329ET
MIELEH 330 BPH330BP
MIELEH 330 E-KATH330E-KAT
MIELEH 330 EPH330EP
MIELEH 330-1BPH330-1BP
MIELEH 330-1E-KATH330E-KAT
MIELEH 330-1EPH330-1EP
MIELEH 331 EH331E
MIELEH 332 BPH332BP
MIELEH 333 BH333B
MIELEH 333 EH333E
MIELEH 333-1BH333B
MIELEH 334 BH334B
MIELEH 334 B-KATH334B
MIELEH 336 BH336B
MIELEH 336 B-55H336B
MIELEH 336 B-KATH336B
MIELEH 336 EH336E
MIELEH 336 E-55H336E
MIELEH 336 E-KATH336E
MIELEH 336-1BH336-1B
MIELEH 336-1B-55H336-1B
MIELEH 336-1B-KATH336-1B
MIELEH 336-1EH336-1E
MIELEH 336-1E-55H336-1E
MIELEH 336-2B-55H336-2B
MIELEH 336-2EH336-2E
MIELEH 336-2E-55H336-2E
MIELEH 336-2E-KATH336-2E
MIELEH 340 B-KATH340B
MIELEH 340 BPH340BP
MIELEH 340 E-KATH340E-KAT
MIELEH 340 EPH340EP
MIELEH 340-1B-KATH340B
MIELEH 340-1BPH340-1BP
MIELEH 340-1E-KATH340E-KAT
MIELEH 340-1EPH340-1EP
MIELEH 340-2BPH340-2BP
MIELEH 340-2EPH340-2EP
MIELEH 341 EH341E
MIELEH 341-2EH341-2E
MIELEH 343 BH343B
MIELEH 343 EH343E
MIELEH 343-1EH343E
MIELEH 344 BH344B
MIELEH 344-2BH344-2B
MIELEH 346 BH346B
MIELEH 346 EH346E
MIELEH 346 E-KATH346E
MIELEH 346-1BH346B
MIELEH 346-1EH346E
MIELEH 346-2E-KATH346-2E
MIELEH 348 B2H348B2
MIELEH 349 B2H349B2
MIELEH 349 B2H349B2
MIELEH 350 BH350B
MIELEH 350 BH350B
MIELEH 350 BH350B
MIELEH 350 BH350B
MIELEH 350 EH350E
MIELEH 350 EH350E
MIELEH 350-1BH350-1B
MIELEH 350-1BH350-1B
MIELEH 350-1BH350B
MIELEH 350-1BH350B
MIELEH 350-1EH350E
MIELEH 350-1EH350E
MIELEH 350-2BH350-2B
MIELEH 350-2BH350-2B
MIELEH 350-2EH350-2E
MIELEH 350-2EH350-2E
MIELEH 353 BH353B
MIELEH 355 B-KATH355B
MIELEH 357 B-KATH357B
MIELEH 357 BT-KATH357BT
MIELEH 360 BH360B
MIELEH 360 EH360E
MIELEH 360-1BH360B
MIELEH 360-1EH360E
MIELEH 360-2EH360-2E
MIELEH 363 BH363B
MIELEH 363-2BH363-2B
MIELEH 365 B-KATH365B
MIELEH 365-2 B-KATH365-2B
MIELEH 370 BH370B
MIELEH 370 BP-KATH370BP
MIELEH 370 BP-KATH370BP
MIELEH 370 BTH370BT
MIELEH 370 BTH370BT
MIELEH 370 EH370E
MIELEH 370 ET-KATH370ET
MIELEH 370 ET-KATH370ET
MIELEH 370-1BH370B
MIELEH 370-1ET-KATH370ET
MIELEH 370-1ET-KATH370ET
MIELEH 370-2BH370-2B
MIELEH 370-2EH370-2E
MIELEH 370-2E-KATH370-2E
MIELEH 372 BP-KATH372BP
MIELEH 373 BH373B
MIELEH 373 BH373B
MIELEH 373 BP-KATH373BP
MIELEH 373 BT-KATH373BT
MIELEH 373 EP-KATH373EP
MIELEH 373 ET-KATH373ET
MIELEH 373-1BH373-1B
MIELEH 373-1BH373-1B
MIELEH 373-1BP-KATH373-1BP
MIELEH 373-1BTH373BT
MIELEH 373-1BT-KATH373BT
MIELEH 373-1EP-KATH373-1EP
MIELEH 373-1EP-KATH373-1EP
MIELEH 373-1ETH373ET
MIELEH 373-1ET-KATH373ET
MIELEH 373-2BH373-2B
MIELEH 373-2BH373-2B
MIELEH 373-2BH373-2B
MIELEH 373-2BP-KATH373-2BP
MIELEH 373-2BTH373-2BT
MIELEH 373-2E-KATH373-2E
MIELEH 373-2ETH373-2E
MIELEH 375 BP-KATH375BP
MIELEH 380 ET-KATH380ET
MIELEH 380-1ET-KATH380ET
MIELEH 380-2E-KATH380-2E
MIELEH 383 B-KATH383B
MIELEH 383 BP-KATH383BP
MIELEH 383 BTH383BT
MIELEH 383 BT-KATH383BT
MIELEH 383 EP-KATH383EP
MIELEH 383 EP-KATH383EP
MIELEH 383 ET-KATH383ET
MIELEH 383-1B-KATH383B
MIELEH 383-1BP-KATH383-1BP
MIELEH 383-1BP-KATH383-1BP
MIELEH 383-1BT-KATH383BT
MIELEH 383-1EP-KATH383-1EP
MIELEH 383-1EP-KATH383-1EP
MIELEH 383-1ET-KATH383ET
MIELEH 383-2B-KATH383-2B
MIELEH 383-2BP-KATH383-2BP
MIELEH 383-2BP-KATH383-2BP
MIELEH 383-2BTH383-2B
MIELEH 383-2E-KATH383-2E
MIELEH 383-2EP-KATH383-2EP
MIELEH 383-2EP-KATH383-2EP
MIELEH 385 BP-KATH385BP
MIELEH 390 BP-KATH390BP
MIELEH 390 BT-KATH390BT
MIELEH 390 EP-KATH390EP
MIELEH 390 ET-KATH390ET
MIELEH 390-2 B-KATH390-2B
MIELEH 4010 BMH4010BM
MIELEH 4012 BMH4012BM
MIELEH 4020 BMH4020BM
MIELEH 4022 BMH4022BM
MIELEH 4050 BMH4050BM
MIELEH 4060 BMH4060BM
MIELEH 4062 BMH4062BM
MIELEH 4080 BMH4080BM
MIELEH 4080 BMH4080BM
MIELEH 4080 BMH4080BM
MIELEH 4080 BMH4080BM
MIELEH 4080-60 BMH4080-60BM
MIELEH 4081 BMH4081BM
MIELEH 4081-60 BMH4081-60BM
MIELEH 4082 BMH4082BM
MIELEH 4100 BH4100B
MIELEH 4100 EH4100E
MIELEH 4100 ECH4100EC
MIELEH 4101 EH4101E
MIELEH 4102 BH4102B
MIELEH 4102 EH4102E
MIELEH 4104 EH4104E
MIELEH 4105 EH4105E
MIELEH 4107 BH4107B
MIELEH 4107 EH4107E
MIELEH 4110 BH4110B
MIELEH 4110 BPH4110BP
MIELEH 4110 EH4110E
MIELEH 4110 ECH4110EC
MIELEH 4112 BH4112B
MIELEH 4112 BPH4112BP
MIELEH 4112 EH4112E
MIELEH 4112 EPH4112EP
MIELEH 4114 BH4114B
MIELEH 4114 BPH4114BP
MIELEH 4114 EH4114E
MIELEH 4114 EPH4114EP
MIELEH 4115 BH4115B
MIELEH 4115 BPH4115BP
MIELEH 4115 EH4115E
MIELEH 4115 EPH4115EP
MIELEH 4117 BH4117B
MIELEH 4117 BPH4117BP
MIELEH 4117 EH4117E
MIELEH 4117 EPH4117EP
MIELEH 4120 BH4120B
MIELEH 4120 EH4120E
MIELEH 4130 BH4130B
MIELEH 4130 EH4130E
MIELEH 4135 EH4135E
MIELEH 4140 BH4140B
MIELEH 4140 BCH4140BC
MIELEH 4140 EH4140E
MIELEH 4150 BH4150B
MIELEH 4150 EH4150E
MIELEH 4155 BH4155B
MIELEH 4155 EH4155E
MIELEH 4160 B-KATH4160B-KAT
MIELEH 4160 E-KATH4160E-KAT
MIELEH 4165 BPH4165BP
MIELEH 4166 BPH4166BP
MIELEH 4170 BPH4170BP
MIELEH 4170 EPH4170EP
MIELEH 4171 BPH4171BP
MIELEH 4171 EPH4171EP
MIELEH 4175 BPH4175BP
MIELEH 4176 BPH4176BP
MIELEH 4180 BH4180B
MIELEH 4180 BH4180B
MIELEH 4180 EH4180E
MIELEH 4200 BH4200B
MIELEH 4200 EH4200E
MIELEH 4202 BH4202B
MIELEH 4202 EH4202E
MIELEH 4202-55 EH4202-55E
MIELEH 4202-60 EH4202-60E
MIELEH 4204 BH4204B
MIELEH 4204 EH4204E
MIELEH 4205 BH4205B
MIELEH 4205 EH4205E
MIELEH 4207 BH4207B
MIELEH 4210 BH4210B
MIELEH 4210 BPH4210BP
MIELEH 4210 EH4210E
MIELEH 4211 BH4211B
MIELEH 4212 BH4212B
MIELEH 4212 BPH4212BP
MIELEH 4212 EH4212E
MIELEH 4215 BH4215B
MIELEH 4215 BPH4215BP
MIELEH 4215 EH4215E
MIELEH 4215 EPH4215EP
MIELEH 4217 BH4217B
MIELEH 4217 BPH4217BP
MIELEH 4217 EH4217E
MIELEH 4217 EPH4217EP
MIELEH 4218 BH4218B
MIELEH 4218 BPH4218BP
MIELEH 4218 EH4218E
MIELEH 4218 EPH4218EP
MIELEH 4220 BH4220B
MIELEH 4220 EH4220E
MIELEH 4220-55 EH4220-55E
MIELEH 4220-60 EH4220-60E
MIELEH 4221 BH4221B
MIELEH 4230 BH4230B
MIELEH 4230 EH4230E
MIELEH 4235 BH4235B
MIELEH 4235 EH4235E
MIELEH 4240 BH4240B
MIELEH 4240 BCH4240BC
MIELEH 4240 EH4240E
MIELEH 4242 BH4242B
MIELEH 4244 BH4244B
MIELEH 4246 BH4246B
MIELEH 4250 BH4250B
MIELEH 4250 BCH4250BC
MIELEH 4250 EH4250E
MIELEH 4250-55 BH4250-55B
MIELEH 4251 BH4251B
MIELEH 4260 BC-KATH4260BC
MIELEH 4260 B-KATH4260B-KAT
MIELEH 4260 E-KATH4260E-KAT
MIELEH 4261 B-KATH4261BK
MIELEH 4265 BPH4265BP
MIELEH 4266 BPH4266BP
MIELEH 4270 BPH4270BP
MIELEH 4270 EPH4270EP
MIELEH 4271 BPH4271BP
MIELEH 4271 EPH4271EP
MIELEH 4275 BPH4275BP
MIELEH 4280 BH4280B
MIELEH 4280 BH4280B
MIELEH 4280 B-KATH4280B-KAT
MIELEH 4280 B-KATH4280B-KAT
MIELEH 4280 EH4280E
MIELEH 4285 B-KATH4285B-KAT
MIELEH 4285 B-KATH4285B-KAT
MIELEH 4301 EH4301E
MIELEH 4302 BH4302B
MIELEH 4302 EH4302E
MIELEH 4304 EH4304E
MIELEH 4310 EH4310E
MIELEH 4312 BH4312B
MIELEH 4312 BPH4312BP
MIELEH 4312 EH4312E
MIELEH 4312 EPH4312EP
MIELEH 4313 BH4313B
MIELEH 4314 BH4314B
MIELEH 4314 EH4314E
MIELEH 4318 BPH4318BP
MIELEH 4318 EH4318E
MIELEH 4318 EPH4318EP
MIELEH 4330 BP-KATH4330BP
MIELEH 4330 EP-KATH4330EP
MIELEH 4331 BP-KATH4331BP
MIELEH 4350 BH4350B
MIELEH 4350 EH4350E
MIELEH 4355 B-KATH4355B-KAT
MIELEH 4402 BH4402B
MIELEH 4402 EH4402E
MIELEH 4402-55 EH4402-55E
MIELEH 4402-60 EH4402-60E
MIELEH 4404 BH4404B
MIELEH 4404 EH4404E
MIELEH 4410 EH4410E
MIELEH 4412 BH4412B
MIELEH 4412 BPH4412BP
MIELEH 4412 EH4412E
MIELEH 4412-60 BH4412-60B
MIELEH 4412-60 EH4412-60E
MIELEH 4414 BH4414B
MIELEH 4418 BH4418B
MIELEH 4418 BPH4418BP
MIELEH 4418 EH4418E
MIELEH 4418 EPH4418EP
MIELEH 4430 BP-KATH4430BP
MIELEH 4430 EP-KATH4430EP
MIELEH 4431 BP-KATH4431BP
MIELEH 4450 BH4450B
MIELEH 4450 EH4450E
MIELEH 4455 B-KATH4455B-KAT
MIELEH 4520 B-KATH4520B
MIELEH 4520 E-KATH4520E
MIELEH 4540 B-KATH4540B
MIELEH 4540 BP-KATH4540BP
MIELEH 4540 E-KATH4540E
MIELEH 4540 EP-KATH4540EP
MIELEH 4541 BP-KATH4541BP
MIELEH 4541 EP-KATH4541EP
MIELEH 4580 B-KATH4580B
MIELEH 4580 BP-KATH4580BP
MIELEH 4620 B-KATH4620B
MIELEH 4620 E-KATH4620E
MIELEH 4640 B-KATH4640B
MIELEH 4640 BP-KATH4640BP
MIELEH 4640 E-KATH4640E
MIELEH 4640 EP-KATH4640EP
MIELEH 4641 BP-KATH4641BP
MIELEH 4641 EP-KATH4641EP
MIELEH 4680 BH4680B
MIELEH 4680 BH4680B
MIELEH 4680 B-KATH4680B
MIELEH 4680 BP-KATH4680BP
MIELEH 4681 B-KATH4681B
MIELEH 4681 BP-KATH4681BP
MIELEH 4682 BH4682B
MIELEH 4682 BH4682B
MIELEH 4684 BH4684B
MIELEH 4684 BH4684B
MIELEH 4688 BH4688B
MIELEH 4688 BH4688B
MIELETWINSET COMFORTH318B
MIELETWINSET COMFORTH318E
MIELETWINSET COMFORTH328-2B
MIELETWINSET COMFORTH328-2E
MIELETWINSET COMFORTH328B
MIELETWINSET COMFORTH328E
MIELETWINSET PREMIUMH331E
MIELETWINSET PREMIUMH341-2E
MIELETWINSET PREMIUMH341E
Περισσότερες Πληροφορίες
ΕπιστροφήΕπιστρέφεται
ΚατασκευαστήςMIELE