Φίλτρο σκούπας SIEMENS / BOSCH 00579421, 00574727, 00577227

Κωδικός Προϊόντος
76806457
Διαθέσιμο

Φίλτρο σκούπας SIEMENS / BOSCH 00579421, 00574727, 00577227

2,50 €

Φίλτρο σκούπας SIEMENS / BOSCH 00579421, 00574727, 00577227

 

Ταιριάζει στα μοντέλα:

BOSCHBGB45300/03BOSCHBGB45330/03BOSCHBGB45330E/03BOSCHBGB45331/03BOSCHBGB45332/03BOSCHBGB45335/03BOSCHBGB45HYG/03BOSCHBGB45POWER/03BOSCHBGB71402/08BOSCHBGB71403/08BOSCHBGB71404/08BOSCHBGB71405/08BOSCHBGB7230/08BOSCHBGB7330/08BOSCHBGB7331S/08BOSCHBGB7332S/08BOSCHBGB7530/08BOSCHBGB8A32W/08BOSCHBGB8M435/08BOSCHBGL31266/01BOSCHBGL3126GB/01BOSCHBGL31700/01BOSCHBGL31800/01BOSCHBGL32000/01BOSCHBGL32003/01BOSCHBGL32021/01BOSCHBGL32029/01BOSCHBGL32030/01BOSCHBGL32200/01BOSCHBGL32210/01BOSCHBGL32211/01BOSCHBGL32222/01BOSCHBGL32232/01BOSCHBGL32235/01BOSCHBGL322XXL/01BOSCHBGL32400/01BOSCHBGL32400AU/01BOSCHBGL32500/01BOSCHBGL32510/01BOSCHBGL32540/01BOSCHBGL35110/01BOSCHBGL35112/01BOSCHBGL35112S/01BOSCHBGL35127/01BOSCHBGL35200/01BOSCHBGL35202/01BOSCHBGL35220/01BOSCHBGL3522GB/01BOSCHBGL35MMOVE/01BOSCHBGL35MON/01BOSCHBGL35MON10/01BOSCHBGL35MON12/01BOSCHBGL35MON4/01BOSCHBGL35MON5/01BOSCHBGL35MON6/01BOSCHBGL35MON7/01BOSCHBGL35MON8/01BOSCHBGL35MON9/01BOSCHBGL35MONCH/01BOSCHBGL35MOV10/01BOSCHBGL35MOV11/01BOSCHBGL35MOV12/01BOSCHBGL35MOV13/01BOSCHBGL35MOV14/01BOSCHBGL35MOV15/01BOSCHBGL35MOV16/01BOSCHBGL35MOV17/01BOSCHBGL35MOV18/01BOSCHBGL35MOV19/01BOSCHBGL35MOV20/01BOSCHBGL35MOV2B/01BOSCHBGL35MOV40/01BOSCHBGL35MOVE1/01BOSCHBGL35MOVE2/01BOSCHBGL35MOVE3/01BOSCHBGL35MOVE4/01BOSCHBGL35MOVE5/01BOSCHBGL35MOVE6/01BOSCHBGL35MOVE7/01BOSCHBGL35MOVE8/01BOSCHBGL35MOVE9/01BOSCHBGL35SPORT/01BOSCHBGL3A110/01BOSCHBGL3A111/01BOSCHBGL3A112/01BOSCHBGL3A117/01BOSCHBGL3A117A/01BOSCHBGL3A119/01BOSCHBGL3A122/01BOSCHBGL3A132/01BOSCHBGL3A209/01BOSCHBGL3A210/01BOSCHBGL3A212/01BOSCHBGL3A212A/01BOSCHBGL3A212GB/01BOSCHBGL3A222/01BOSCHBGL3A230/01BOSCHBGL3A230B/01BOSCHBGL3A230C/01BOSCHBGL3A234/01BOSCHBGL3A300/01BOSCHBGL3A310/01BOSCHBGL3A312/01BOSCHBGL3A313/01BOSCHBGL3A315/01BOSCHBGL3A315GB/01BOSCHBGL3A319/01BOSCHBGL3A331/01BOSCHBGL3A400/01BOSCHBGL3ALLGB/01BOSCHBGL3APOWER/01BOSCHBGL3B110/01BOSCHBGL3B110GB/01BOSCHBGL3B112/01BOSCHBGL3B210/01BOSCHBGL3B220/01BOSCHBGL3C235/01BOSCHBGL3C236/01BOSCHBGL3HYG/01BOSCHBGL3PETGB/01BOSCHBGL3POWER/01BOSCHBGL42130/01BOSCHBGL42455/01BOSCHBGL42530/01BOSCHBGL4310GB/01BOSCHBGL4312S/01BOSCHBGL4330/01BOSCHBGL4332CH/01BOSCHBGL4332GB/01BOSCHBGL45200/03BOSCHBGL45202/03BOSCHBGL45302/03BOSCHBGL45500/03BOSCHBGL45ZOO1/01BOSCHBGL4A500/01BOSCHBGL4FMLY/01BOSCHBGL4PET1/01BOSCHBGL4PETGB/01BOSCHBGL4PROFAM/01BOSCHBGL4Q69/01BOSCHBGL4S69AGB/01BOSCHBGL4SIL1/01BOSCHBGL4SIL2/01BOSCHBGL4SIL69/01BOSCHBGL4SIL69A/01BOSCHBGL4SIL69C/01BOSCHBGL4SIL69D/01BOSCHBGL4SIL69H/01BOSCHBGL4SIL69W/01BOSCHBGL4SILF/01BOSCHBGL4TOP/01BOSCHBGL4ZOOO/01BOSCHBGL7200/03BOSCHBGL72232/03BOSCHBGL72234/03BOSCHBGL72294/03BOSCHBGL81030/03BOSCHBGL81030/05BOSCHBGL81030/08BOSCHBGL81800IR/08BOSCHBGL82030IR/08BOSCHBGL82294IR/08BOSCHBGL8310/03BOSCHBGL8310/05BOSCHBGL8310/06BOSCHBGL8310/08BOSCHBGL8330S/05BOSCHBGL8330S/08BOSCHBGL8330T/05BOSCHBGL8330T/08BOSCHBGL8332S/05BOSCHBGL8332S/08BOSCHBGL8400/03BOSCHBGL8400/05BOSCHBGL8400/08BOSCHBGL8407/03BOSCHBGL8407/05BOSCHBGL8407/08BOSCHBGL8410/08BOSCHBGL8430/03BOSCHBGL8430/05BOSCHBGL8430/08BOSCHBGL8440/08BOSCHBGL8500/05BOSCHBGL8500/08BOSCHBGL8507/05BOSCHBGL8507/08BOSCHBGL8508/08BOSCHBGL8520/05BOSCHBGL8520/08BOSCHBGL8522/08BOSCHBGL8530/03BOSCHBGL8530/05BOSCHBGL8530/08BOSCHBGL8AAAAGB/05BOSCHBGL8AAAAGB/08BOSCHBGL8ALL1/03BOSCHBGL8ALL1/05BOSCHBGL8ALL1/08BOSCHBGL8ALL2/03BOSCHBGL8ALL2/05BOSCHBGL8ALL2/08BOSCHBGL8ALL4A/08BOSCHBGL8GOLDIR/03BOSCHBGL8PERF4/03BOSCHBGL8PERF4/05BOSCHBGL8PERF4/08BOSCHBGL8PERF5/08BOSCHBGL8PET1/03BOSCHBGL8PET1/05BOSCHBGL8PET1/08BOSCHBGL8PET1/09BOSCHBGL8PETGB/03BOSCHBGL8PETGB/05BOSCHBGL8PETGB/08BOSCHBGL8PETGB/09BOSCHBGL8PRO1/08BOSCHBGL8PRO2/08BOSCHBGL8PRO3IR/08BOSCHBGL8PRO4/08BOSCHBGL8PRO5IR/08BOSCHBGL8SI59AU/05BOSCHBGL8SI59AU/08BOSCHBGL8SI59GB/05BOSCHBGL8SI59GB/08BOSCHBGL8SIL59/05BOSCHBGL8SIL59/08BOSCHBGL8SIL59A/05BOSCHBGL8SIL59A/08BOSCHBGL8SIL59T/05BOSCHBGL8SIL59T/08BOSCHBGL8ZOO/03BOSCHBGL8ZOO/05BOSCHBGL8ZOO/08BOSCHBGL8ZOOAU/03BOSCHBGL8ZOOAU/05BOSCHBGL8ZOOAU/08BOSCHBGL8ZOOM/08BOSCHBGLS4520/01BOSCHBGLS4530/01BOSCHBGLS4540/01BOSCHBGLS4ALL/01BOSCHBGLS4PERF/01BOSCHBSA2822CH/09BOSCHBSAB112/09BOSCHBSAC110/09BOSCHBSG62519/09BOSCHBSG6A110/04BOSCHBSG6A110/12BOSCHBSG6A212/04BOSCHBSG6A212/12BOSCHBSG6A222S/04BOSCHBSG6A232/04BOSCHBSG6A232/12BOSCHBSG6A322S/04BOSCHBSG6A322S/12BOSCHBSG6A332/04BOSCHBSG6A332/12BOSCHBSG6B100/04BOSCHBSG6B100/09BOSCHBSG6B100/12BOSCHBSG6B110/04BOSCHBSG6B110/09BOSCHBSG6B110/12BOSCHBSG6B111/04BOSCHBSG6B111/09BOSCHBSG6B111/12BOSCHBSG6B112/04BOSCHBSG6B112/09BOSCHBSG6B112/12BOSCHBSG6B130/04BOSCHBSG6B130/09BOSCHBSG6B130/12BOSCHBSG6B132/04BOSCHBSG6B132/09BOSCHBSG6B132/12BOSCHBSG6C110/04BOSCHBSG6C110/09BOSCHBSG6C110/12BOSCHBSG6C111/04BOSCHBSG6C111/09BOSCHBSG6C111/12BOSCHBSGL2MOVE/09BOSCHBSGL3B2108/03BOSCHBSGL3B2108/09BOSCHBSGL3B2108/12BOSCHBSGL3B2208/03BOSCHBSGL3B2208/09BOSCHBSGL3B2208/12BOSCHBSGL53121/02BOSCHBSGL53121/10BOSCHBSGL53181/02BOSCHBSGL53191/02BOSCHBSGL53191/10BOSCHBSGL53192/02BOSCHBSGL53192/10BOSCHBSGL53291/02BOSCHBSGL53291/10BOSCHBSGL5332CH/02BOSCHBSGL5332CH/10BOSCHBSGL5333/02BOSCHBSGL5333/10BOSCHBSGL5339/02BOSCHBSGL5339/10BOSCHBSGL5ALL2/02BOSCHBSGL5ALL2/10BOSCHBSGL5PRO5/02BOSCHBSGL5PRO5/10BOSCHBSGL5PRO6/02BOSCHBSGL5PRO7/02BOSCHBSGL5ZOOO/02PROFILOPSU65A230/03PROFILOPSU65A230/12PROFILOPSU6A230/03PROFILOPSU6A230/12PROFILOPSU6B110/03PROFILOPSU6B110/12PROFILOPSU7A230/03PROFILOPSU7A330/03SIEMENSVS04B100/06SIEMENSVS04B100/13SIEMENSVS05G112/03SIEMENSVS05G112/12SIEMENSVS06A110/03SIEMENSVS06A110/09SIEMENSVS06A110/12SIEMENSVS06A111/03SIEMENSVS06A111/12SIEMENSVS06A230/03SIEMENSVS06A230/12SIEMENSVS06B110/03SIEMENSVS06B110/12SIEMENSVS06B110CH/03SIEMENSVS06B110CH/09SIEMENSVS06B110CH/12SIEMENSVS06B1110/03SIEMENSVS06B1110/09SIEMENSVS06B1110/12SIEMENSVS06B111CH/03SIEMENSVS06B111CH/09SIEMENSVS06B111CH/12SIEMENSVS06B112/03SIEMENSVS06B112/12SIEMENSVS06B112A/03SIEMENSVS06B112A/09SIEMENSVS06B112A/12SIEMENSVS06B113/03SIEMENSVS06B113/12SIEMENSVS06B113A/03SIEMENSVS06B113A/12SIEMENSVS06B120/03SIEMENSVS06B120/09SIEMENSVS06B120/12SIEMENSVS06B210/03SIEMENSVS06B210/12SIEMENSVS06B212/03SIEMENSVS06B212/12SIEMENSVS06B2348/03SIEMENSVS06B2348/09SIEMENSVS06B2348/12SIEMENSVS06B2410/03SIEMENSVS06B2410/12SIEMENSVS06BXXL/04SIEMENSVS06BXXL/09SIEMENSVS06BXXL/12SIEMENSVS06C100/03SIEMENSVS06C100/09SIEMENSVS06C100/12SIEMENSVS06C101/03SIEMENSVS06C101/09SIEMENSVS06C101/12SIEMENSVS06C102/03SIEMENSVS06C102/09SIEMENSVS06C102/12SIEMENSVS06C110/03SIEMENSVS06C110/09SIEMENSVS06C110/12SIEMENSVS06H212/03SIEMENSVS06H212/12SIEMENSVS06MS212/03SIEMENSVS06MS212/12SIEMENSVS06T212/03SIEMENSVS06T212/12SIEMENSVS06V210/03SIEMENSVS06V210/12SIEMENSVS06V212/03SIEMENSVS06V212/12SIEMENSVS5C100/09SIEMENSVS5C101/09SIEMENSVSQ4G332/01SIEMENSVSQ5X12M1/04SIEMENSVSQ5X12M1/10SIEMENSVSQ8330/03SIEMENSVSQ8330/05SIEMENSVSQ8330/08SIEMENSVSQ8430/03SIEMENSVSQ8430/05SIEMENSVSQ8430/08SIEMENSVSQ8445/03SIEMENSVSQ8445/05SIEMENSVSQ8445/08SIEMENSVSQ8530/05SIEMENSVSQ8530/08SIEMENSVSQ86600/01SIEMENSVSQ86600/02SIEMENSVSQ86600/03SIEMENSVSQ86600/04SIEMENSVSQ86600/05SIEMENSVSQ86600/08SIEMENSVSQ8ALL1/03SIEMENSVSQ8ALL1/05SIEMENSVSQ8ALL1/08SIEMENSVSQ8JUBI/08SIEMENSVSQ8MJUBI/08SIEMENSVSQ8PET/03SIEMENSVSQ8PET/05SIEMENSVSQ8PET/08SIEMENSVSQ8PET1/03SIEMENSVSQ8PET1/05SIEMENSVSQ8PET1/08SIEMENSVSQ8POWER/03SIEMENSVSQ8POWER/05SIEMENSVSQ8POWER/08SIEMENSVSQ8POWER1/03SIEMENSVSQ8POWER1/05SIEMENSVSQ8POWER1/08SIEMENSVSQ8POWER2/03SIEMENSVSQ8POWER2/05SIEMENSVSQ8POWER2/08SIEMENSVSQ8POWER4/05SIEMENSVSQ8POWER4/08SIEMENSVSQ8SEN66/01SIEMENSVSQ8SEN66/02SIEMENSVSQ8SEN66/03SIEMENSVSQ8SEN66A/01SIEMENSVSQ8SEN66A/02SIEMENSVSQ8SEN66A/03SIEMENSVSQ8SEN66B/01SIEMENSVSQ8SEN66B/02SIEMENSVSQ8SEN66B/03SIEMENSVSQ8SEN66C/01SIEMENSVSQ8SEN66C/02SIEMENSVSQ8SEN66C/03SIEMENSVSQ8SEN72A/01SIEMENSVSQ8SEN72A/02SIEMENSVSQ8SEN72A/03SIEMENSVSQ8SENM1/01SIEMENSVSQ8SENM1/02SIEMENSVSQ8SENM1/03SIEMENSVSQ8SENM2/03SIEMENSVSQ8SENM2/05SIEMENSVSQ8SENM2/08SIEMENSVSQ8SENM3/05SIEMENSVSQ8SENM3/08SIEMENSVSQ8SIL66/03SIEMENSVSQ8SIL66/05SIEMENSVSQ8SIL66/08SIEMENSVSQ8SIL66A/03SIEMENSVSQ8SIL66A/05SIEMENSVSQ8SIL66A/08SIEMENSVSZ31455/09SIEMENSVSZ31455/11SIEMENSVSZ3337/03SIEMENSVSZ3A202/03SIEMENSVSZ3A202/09SIEMENSVSZ3A210/03SIEMENSVSZ3A210/09SIEMENSVSZ3A210/12SIEMENSVSZ3A210CH/03SIEMENSVSZ3A210CH/12SIEMENSVSZ3A212/03SIEMENSVSZ3A212/09SIEMENSVSZ3A212/12SIEMENSVSZ3A222/03SIEMENSVSZ3A222/09SIEMENSVSZ3A222/12SIEMENSVSZ3A330/03SIEMENSVSZ3A330/12SIEMENSVSZ3A330S/03SIEMENSVSZ3A331S/03SIEMENSVSZ3A331S/12SIEMENSVSZ3A333/03SIEMENSVSZ3A333/12SIEMENSVSZ3B200/03SIEMENSVSZ3B200/09SIEMENSVSZ3B200/12SIEMENSVSZ3B202/03SIEMENSVSZ3B202/09SIEMENSVSZ3B202/12SIEMENSVSZ3B210/03SIEMENSVSZ3B210/09SIEMENSVSZ3B210/12SIEMENSVSZ3B212/03SIEMENSVSZ3B212/12SIEMENSVSZ3B230/03SIEMENSVSZ3B230/09SIEMENSVSZ3B232/03SIEMENSVSZ3B232/09SIEMENSVSZ3B232/12SIEMENSVSZ3B320/03SIEMENSVSZ3B320/12SIEMENSVSZ3BXTRCH/03SIEMENSVSZ3BXTRCH/12SIEMENSVSZ3J110TR/03SIEMENSVSZ3J110TR/12SIEMENSVSZ3JUBI/03SIEMENSVSZ3JUBI/12SIEMENSVSZ3POWER/03SIEMENSVSZ3POWER/12SIEMENSVSZ4G12M1/01SIEMENSVSZ4G1400/01SIEMENSVSZ4G1402/01SIEMENSVSZ4G1423/01SIEMENSVSZ4G212M1/01SIEMENSVSZ4G2200/01SIEMENSVSZ4G2222/01SIEMENSVSZ4G2223/01SIEMENSVSZ4G2230/01SIEMENSVSZ4G223CH/01SIEMENSVSZ4G2250/01SIEMENSVSZ4G230/01SIEMENSVSZ4G230S/01SIEMENSVSZ4G231/01SIEMENSVSZ4G232M1/01SIEMENSVSZ4G232S/01SIEMENSVSZ4G312/01SIEMENSVSZ4G332/01SIEMENSVSZ4G332CH/01SIEMENSVSZ4G333M1/01SIEMENSVSZ4G338/01SIEMENSVSZ4G340/01SIEMENSVSZ4GHART1/01SIEMENSVSZ4GK135/01SIEMENSVSZ4GM338/01SIEMENSVSZ4GMJUBI/01SIEMENSVSZ4GP1264/01SIEMENSVSZ4GP1267/01SIEMENSVSZ4GPX1/01SIEMENSVSZ4GPXCH/01SIEMENSVSZ4GPXCH/02SIEMENSVSZ4GPXM1/01SIEMENSVSZ4GRED/01SIEMENSVSZ4GXTMGB/01SIEMENSVSZ4GXTRM2/01SIEMENSVSZ5300/01SIEMENSVSZ5300/10SIEMENSVSZ5330/01SIEMENSVSZ5331/01SIEMENSVSZ5331/09SIEMENSVSZ5331/10SIEMENSVSZ5332/01SIEMENSVSZ5332/09SIEMENSVSZ5337/01SIEMENSVSZ5337/10SIEMENSVSZ5POWER1/01SIEMENSVSZ5SEN1/01SIEMENSVSZ5SEN1/09SIEMENSVSZ5SEN1CH/01SIEMENSVSZ5SEN2/01SIEMENSVSZ5SEN2/09SIEMENSVSZ5SEN3/01SIEMENSVSZ7530/08

Περισσότερες Πληροφορίες
ΕπιστροφήΕπιστρέφεται
ΚατασκευαστήςBOSCH, SIEMENS