Λάμπα φούρνου κουζίνας 300°C 40W E14 σωληνωτή AEG / ZANUSSI / ELECTROLUX

Κωδικός Προϊόντος
251050191
Διαθέσιμο

Λάμπα φόυρνου κουζίνας 300°C 40W E14 σωληνωτή AEG / ZANUSSI / ELECTROLUX

 

Eπιπλέον πληροφορίες

ΛΑΜΠΑ ΦΟΥΡΝΟΥ 40W E14 ΣΩΛΗΝΩΤΗ

230-240v

416lm

2700k

t29

 

3,00 €

Λάμπα φόυρνου κουζίνας 300°C 40W E14 σωληνωτή AEG / ZANUSSI / ELECTROLUX

 

Ταιριάζει στα μοντέλα:

EKC607700W, EKD607702X, EKD607702W, EKD607752X, EKD607752W, EKD607753X, EKD607753W, EKC607702W, EOO55020X DE ENV06, EOO65140X DE ENV06, EOO67120X DE ENV06, EOO55020X DE AFIP, EOO65140X DE AFIPR, EOO67120X DE AFIPR, EOO6635X R05, EON6690X EU R05, EON6697X NORDIC R05, EOO5630 X NR05, E6831-4-A R05, EKM607701W, EKM606700W, EKM607703W, EKM70571X, EOB68000X EU INTERI, EOB68000X EU ENV, EOB68000A EU INTERI, EOB68000A EU ENV, EOC35000X EU ENV06, EOC55100X EU ENV06, EOC65100X EU ENV06, EOC67000X EU ENV06, EOC68000X EU ENV06, EOC68200X EU ENV06, EOC68200A EU ENV06, EOC68000X UK ENV06, EOB67000X UK ENV06, EOC69400X EU INTERI, EOC69400X EU1 SMART, EOC69400X, EOC69400X UK SMART A, EOC65140X NL ENV06, EOC67000X SEA/CHINA, EOC67000X, EOC65100X KOREA, EOC65101X ISRAEL, EOC65101X, EOC65300X EU, EOC69400X EU2 SMART, EOC65140X UK ENV06, QCE7288X 08, EOC6630K UK R05, EOC6630X UK R05, EOB6696X UK R05, EOC6690X UK R05, EOB6690K EU R05, EOB6690X EU R05, EOB6696X R05 ELUX E, EOB6696X EU R05, EOC6697X R05 ELUX S, EOC6657X, EOB6697X R05, EOB6696X NORDIC R05, EOC5627X NORDIC R05, EOC6697X NORDIC R05, EOC6697U NORDIC R05, EOB6697X NORDIC R05, EOB6697U NORDIC R05, EOB68000X EU1 AFIPR, EOC35000X EU AFIPR, EOC35000X, EOC55100X EU AFIPR, EOC55100X, EOC65140X EU AFIPRI, EOC65140X, EOC68000X EU AFIPRI, EOC68200X EU AFIPR, EOC68000X UK AFIPRI, EOB67000X UK AFIPRI, EOC65140X UK AFIPRI, EOC65340X EU, EOC65340X, EOB68000X EU2, EOB68200X EU R08 AF, EOB68200U EU ENV, EBSL80A CN SMART, EBSL6 WS, EBSL6 SW, EBSL6 CN, EBSL6S CN, EBSL6S AL, EBVSL6 WS, EBVSL6 SW, EBVSL6 CN, EBVSL6S CN, EBKSL6 SW, EBKSL6 CN, EBKSL6S CN, EBKSL6S AL, EBGL80 CN, EBSL60 SW/SP, EBSL60 CN, EBSL60S CN, EBSL60S AL, EBVSL60 CN, EBGL80S CN, EBGL80S AL, EBSL6 SW/SP, EBVSL6 SP, EBKSL6 SP, EBSL60 SP, EBSL6 WE, EBSL6WE, EBSL6SP, EBSL6CN, EBVSL6 WE, EBVSL6 SW/SP, EBKSL6 SW/SP, EBKSL6CN, EBESL60SW/SP, EBESL60SW, EBESL60 CN, EBESL60CN, EBGL80, EBVSL6WES, EBVSL6SP, EBKSL6SP, EBSL60SP, EBSL60CN, EBGL80CN, EKM6701X, EKC60155W 400V, EKC60154X 230V, EKC60156W 400V, EKC60156X 400V, EKC70156W 400V, EKC60154W 230V, EKC60154W 400, EKC60154W 400V, EKC60154K 230, EKC60154K 230V, EKC60154X 230, EKC60154W 230, EKC60155X 400, EKC60155X 400V, EKC70155W 400V, EKC60154X 400V, EKC60751X 230, EKC60751X 400V, EKC60751W 230, EKC60751W 400V, EKC60113, EKC60113W 400V, EKC60114W 400V, EKD60950X 230V, EKD60950, EKD60950 230V, EKC60163W 400V, EKC60165W 400, EKC60165W 400V, EKC60465W 400V, EKC60465X 400V, EKC60467W 400V, EKC60465W, EKC60164X 400V, EKC60760X 400V, EKC60760W 400V, EKC70113W 230, EKC70113W 230V, EKC70113W 400, EKC70113W 400V, EKC70114 400V, EKC70154W 230, EKC70154W 230V, EKC70154 400, EKC70154 400V, EKC70751X 400V, EKC70751W 400V, EKC70751X 230V, EKC70163 400V, EKC70165 400V, EKC70465W 400V, EKC70627W 400V, EKC70760X 230V, EKC70760W 400V, EKC60752X 230V, EKC60752 400V, EKC60752X 400V, EKD60750X 230V, EKD60750X 230, EKD60760X 230, EKD60760X 230V, EKD60763X 230V, EKE60010, EKE60010W 230V, EKE60010W 400V, EKE60011 230V, EKE60150 230V, EKE60150W 230V, EKE70010 230V, EKE70010 400V, EKE70010W 230V, EKE70010W 400V, EKE70011 230V, EKC70110 230V, EKC70110 400V, EKC60010X 230, EKC60010X 230V, EKC60010X 400V, EKC60010 230V, EKC60010 400V, EKC60010W 230V, EKC60010W 400V, EKC60014W 400V, EKC60014W, EKC60012 400V, EKC60112W 400V, EKC70112W 400V, EKC60013W 400V, EKC70013W 400V, EKC60110X 400V, EKC60111 230V, EKC60111W 230V, EKC60110 400V, EKC60110W 230V, EKC60110X 230V, EKC60050X 230, EKC60052X 230V, EKC60050W 230V, EKC60052W 230V, EKC60052 400, EKC60052 400V, EKC60052X 400V, EKC70052 230V, EKC70052W 230V, EKC70052 400V, EKC70052W 400V, EKC70052X 230V, EKC70052X 400V, EKC60052W 400V, EKC60054X 230V, EKC60054 230V, EKC60054W 400V, EKC60054X 400V, EKC60151X, EKC60151, EKC60151W 230V, EKC60151W 400V, EKC60151X 230V, EKC60151X 400V, EKC60150 400V, EKC60150W 400V, EKC60150X 400V, EKC70150 400V, EKC70150W 400V, EKC70150X 400V, EKC60152W 230V, EKC60152X 230V, EKC60150W 230V, EKC60150X 230V, EKC60153 400V, EKC70153 400V, EKD60150X 230, EKD60150X 230V, EKD60150 230V, EKD60150W 230V, EKD60053W 230V, EKC60120 400V, EKC70120 400V, EKC60062 400V, EKC70062 400V, EKC70010X 230, EKC70010X 230V, EKC70010X 400, EKC70010X 400V, EKC70010 230V, EKC70010 400V, EKC70010W 230V, EKC70010W 400V, EKC70014W 230V, EKE60012 230V, EKE60012 400V, EKE60012, EKE60012W 230V, EKE60012W 400V, EKE70012 230V, EKE70012 400V, EKE70012W 230V, EKE70012W 400V, EKC60011 230V, EKC60011 400V, EKC60011W 230V, EKC60011W 400V, EKC70011 230V, EKC70011 400V, EKC70011W 230V, EKC70011W 400V, EKC60057 400V, EKC60057X 400V, EKC60057X 400, EKC70057 400V, EHSL6-4 WS, EHSL6-4 SW, EHSL6-4 CN, EHSL60 WS, EHSL60 SW, EHSL60 CN, EHSL6 WS, EHSL6 SW/SP, EHSL6 CN, EHSL60-4 WS, EHSL60-4 SP, EHSL60-4 CN, EHSL6-4 WE, EHSL6 WE, EHSL6-4 SW/SP, EHSL6 SW, EHSL6-4 SP, EHSL6-4WE, EHSL6-4SP, EHSL6-4CN, EOC6500X, EOC96000X, EOC69611X, EOC69612X, EOC66700X, EOC55110X, EOC55200X, EOC66315X, EOC66316X, EOC45441WW, EOC45441XK, EOC45441X, EOC45441MR, EOC68341MR, EOC68341X, EOC68341XK, EOC68341WW, EOC97300WW, EOC69900X, EOC97300X, EOC68342X, EOC66800X, EOC45442X, EOC55300WW, EOC55300K, EOC55300X, PEOC68342X

Περισσότερες Πληροφορίες
ΕπιστροφήΕπιστρέφεται
ΚατασκευαστήςAEG, ELECTROLUX, ZANUSSI