Πλάκα με αντίσταση, θερμοστάτη και θερμική ασφάλεια συστήματος σιδερώματος TEFAL GV9461 CS-00113818

Κωδικός Προϊόντος
12615135
Διαθέσιμο

Πλάκα με αντίσταση, θερμοστάτη και θερμική ασφάλεια συστήματος σιδερώματος TEFAL GV9461 CS-00113818

30,00 €

Πλάκα με αντίσταση, θερμοστάτη και θερμική ασφάλεια συστήματος σιδερώματος TEFAL GV9461 CS-00113818

Ταιριάζει στα μοντέλα:

MODELS:

Moulinex         GM7093E0/23                   

Moulinex         GM7251E0/23   

Tefal      GV5103E0/23                    

Tefal      GV5104E0/23    

Tefal      GV5105C0/23                    

Tefal      GV5106C0/23    

Tefal      GV5120C0/23                    

Tefal      GV5120C5/23    

Tefal      GV5120E0/23                    

Tefal      GV5120E5/23    

Tefal      GV5120S0/23                    

Tefal      GV5125C0/23    

Tefal      GV5125C1/23                    

Tefal      GV5125E0/23    

Tefal      GV5125G0/23                   

Tefal      GV5140C0/23    

Tefal      GV5140C5/23                    

Tefal      GV5140E0/23    

Tefal      GV5140E5/23                    

Tefal      GV5140G0/23   

 Tefal     GV5140G8/23                   

Tefal      GV5140S0/23    

Tefal      GV5140Z0/23                    

Tefal      GV5150C0/23    

Tefal      GV5150E0/23                    

Tefal      GV5150G0/23   

Tefal      GV5210C0/23                    

Tefal      GV5210C1/23    

Tefal      GV5220C0/23                    

Tefal      GV5220E0/23    

 Tefal     GV5220S0/23                    

Tefal      GV5221C1/23    

Tefal      GV5221E0/23                    

Tefal      GV5221E1/23    

Tefal      GV5221G1/23                   

Tefal      GV5222C0/23    

Tefal      GV5222E0/23                    

Tefal      GV5223E0/23    

Tefal      GV5225C0/23                    

Tefal      GV5225C1/23    

Tefal      GV5225E0/23                    

Tefal      GV5225M0/23  

Tefal      GV5226E0/23                    

Tefal      GV5227C0/23    

Tefal      GV5227E0/23                    

Tefal      GV5228C0/23    

Tefal      GV5228E0/23                    

Tefal      GV5230C1/23    

Tefal      GV5230E0/23                    

Tefal      GV5230G0/23   

Tefal      GV5231E0/23                    

Tefal      GV5235E0/23    

Tefal      GV5235G0/23                   

Tefal      GV5240C0/23    

Tefal      GV5240E0/23                    

Tefal      GV5240K0/23    

Tefal      GV5240Z0/23                    

Tefal      GV5245C0/23    

Tefal      GV5245C1/23                    

Tefal      GV5245E0/23    

Tefal      GV5245M0/23                  

Tefal      GV5245Z0/23    

Tefal      GV5246E0/23                    

Tefal      GV5247E5/23    

Tefal      GV5247E6/23                    

Tefal      GV5247E7/23    

Tefal      GV5247E8/23                    

Tefal      GV5247E9/23    

Tefal      GV5247G5/23                   

Tefal      GV5247G6/23   

Tefal      GV5247G7/23                   

Tefal      GV5247G8/23   

Tefal      GV5247G9/23                   

Tefal      GV5250C0/23    

Tefal      GV5250E1/23                    

Tefal      GV5255C0/23    

Tefal      GV5255E1/23                    

Tefal      GV5257E1/23    

Tefal      GV5257G0/23                   

Tefal      GV5260C0/23    

Tefal      GV5260E1/23                    

Tefal      GV5262E1/23    

Tefal      GV5265C0/23                    

Tefal      GV5265E1/23    

Tefal      GV5266E1/23                    

Tefal      GV6910C0/23    

Tefal      GV6915E6/23                    

Tefal      GV6920C0/23    

Tefal      GV6920E0/23                    

Tefal      GV7050C0/23    

Tefal      GV7051C0/23                    

Tefal      GV7052C0/23    

Tefal      GV7053C0/23                    

Tefal      GV7054C0/23    

Tefal      GV7054C0/23B                 

Tefal      GV7054E0/23    

Tefal      GV7055C0/23                    

Tefal      GV7056C0/23    

Tefal      GV7057C0/23                    

Tefal      GV7058C0/23    

Tefal      GV7070E0/23                    

Tefal      GV7070G0/23   

Tefal      GV7070G8/23                   

Tefal      GV7080C0/23    

Tefal      GV7080C1/23                    

Tefal      GV7080E0/23    

Tefal      GV7080E1/23

Tefal      GV7080G0/23   

Tefal      GV7080Z0/23                    

Tefal      GV7084C0/23    

Tefal      GV7084E0/23                    

Tefal      GV7085C0/23    

Tefal      GV7085C1/23                    

Tefal      GV7085C2/23    

Tefal      GV7085E0/23                    

Tefal      GV7085E1/23    

Tefal      GV7085E2/23                    

Tefal      GV7085M0/23  

Tefal      GV7085Z0/23                    

Tefal      GV7086C0/23    

 Tefal     GV7087C0/23                    

Tefal      GV7088C0/23    

Tefal      GV7089C0/23                    

Tefal      GV7090C0/23    

Tefal      GV7090E0/23                    

Tefal      GV7090G0/23   

Tefal      GV7091C0/23                    

Tefal      GV7091C2/23    

Tefal      GV7091E0/23                    

Tefal      GV7091E2/23    

Tefal      GV7092C0/23                    

Tefal      GV7093C0/23    

Tefal      GV7093E0/23                    

Tefal      GV7095C0/23    

Tefal      GV7095E0/23                    

Tefal      GV7095E1/23    

Tefal      GV7095G0/23                   

Tefal      GV7095G1/23   

Tefal      GV7096C0/23                    

Tefal      GV7096C2/23    

Tefal      GV7096E0/23                    

Tefal      GV7096E1/23    

Tefal      GV7096E2/23                    

Tefal      GV7096G0/23   

Tefal      GV7096G1/23                   

Tefal      GV7096G2/23   

Tefal      GV7096S2/23                    

Tefal      GV7096Z0/23    

Tefal      GV7096Z1/23                    

Tefal      GV7096Z2/23    

Tefal      GV7120C0/23                    

Tefal      GV7120E0/23    

Tefal      GV7130C0/23                    

Tefal      GV7140C0/23    

Tefal      GV7140E0/23                    

Tefal      GV7145C0/23    

Tefal      GV7150C0/23                    

Tefal      GV7150E0/23    

 Tefal     GV7150S0/23                    

Tefal      GV7160C0/23    

Tefal      GV7165C0/23                    

Tefal      GV7166C0/23    

Tefal      GV7166E0/23                    

Tefal      GV7167C0/23    

Tefal      GV7170C0/23                    

Tefal      GV7171C0/23    

Tefal      GV7250C0/23                    

Tefal      GV7250E0/23    

Tefal      GV7250G0/23                   

Tefal      GV7250S0/23    

Tefal      GV7250Z0/23                    

Tefal      GV7255C0/23    

Tefal      GV7255E0/23                    

Tefal      GV7255G0/23   

Tefal      GV7256C0/23                    

Tefal      GV7257C0/23    

Tefal      GV7260C0/23                    

Tefal      GV7260E0/23    

Tefal      GV7260G0/23                   

Tefal      GV7350C0/23    

Tefal      GV7350E0/23                    

Tefal      GV7350G0/23   

Tefal      GV7350G8/23

Περισσότερες Πληροφορίες
ΚατασκευαστήςTEFAL